Plasma GitLab Archive
Projects Blog Knowledge

Functor Netplex_sharedvar.Make_vv

module Make_vv: 
functor (T : Netplex_cenv.TYPE) -> VV_TYPE with type t = T.t
Parameters:
T : Netplex_cenv.TYPE

type t 
type var 
val access : string -> var
val get : var -> t
val set : var -> t -> unit
val version : var -> int64
val update : var -> bool
This web site is published by Informatikbüro Gerd Stolpmann
Powered by Caml